Missie en visie

Missie en visie

Milieu

Wij zien dat elektronisch afval een wereldwijd probleem is, met onze manier van werken proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij willen graag een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Door het verlengen van de levensduur en hergebruik/recycling (weeelabex) halen wij het maximale rendement uit de mobiele devices. 

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, staat hoog in ons vaandel. Ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden.

De Markt

We zien een toenemende vraag naar een hoog duurzaamheidsniveau op gebied van reparatie, onderhoud en recycling. en constateren interesse voor circulair gebruik van mobiele devices. 

Toekomst

– Total cost of ownerschip contracten op het gebied van gebruik van onze dienstverlening (voor een vast totaalbedrag voor      vaste looptijd); 

– Lifecycle management van mobiele devices, het ter beschikking stellen van mobiele devices en onze dienstverlening (voor een vast totaalbedrag voor een vaste looptijd).